Varlığım rahatsız ediyorsa beni değil, sebebini sorgula.