Olmuyorsa zorlamayın; bazıları unutulmayı, sevilmekten daha çok hak eder.