Sayın kendini vazgeçilmez sananlar. Vazgeçtiklerim referansımdır.