Delikanlılık yürekte, yürek burada. Göstermeye gerek yok.